Laatu

Laadunhallinta asiakastyytyväisyyden tukena

Jatkuvaa laadunseurantaa

Kehitämme jatkuvasti palvelumme ja toimintojemme laatua ja tehokkuutta asiakkaidemme, yhteistyökumppaneidemme ja alihankkijoidemme kanssa.

Laatujärjestelmämme on ISO 9001:2015-sertifioitu.

Laadun mittaus ja ylläpito

Varovalla on käytössä laatumittarit, joiden avulla seuraamme suoritusten tasoa ja kuljetusten onnistumista. Kirjaamme kaikki poikkeamat ja seuraamme toimintamme laatua myös toiminnanohjausjärjestelmäämme integroidun poikkeamanhallinnan kautta. Ylläpidämme ja parannamme palvelumme laatua säännöllisten sisäisten ja alihankkijoiden auditointien avulla.

Palvelun laatuun kiinnitetään huomiota laatumittareiden seuraamisen lisäksi henkilökunnan jatkuvalla koulutuksella, asiakaspalautekyselyillä sekä säännöllisellä yhteydenpidolla edustajaverkostomme kanssa.

Kumppanit ja alihankkijat

Uusien alihankkijoiden ja kumppaneiden tiedot tarkistetaan aina Tilaajavastuulain mukaisesti ennen yhteistyön alkamista. Suosittelemme kaikille kumppaneillemme Luotettava Kumppani -ohjelmaan liittymistä. Seuraamme alihankkijoidemme laatutasoa ja pidämme säännöllisesti yhteistyöpalavereja heidän kanssaan hyvän palvelutason takaamiseksi.