Asiakastyytyväisyyden mittaaminen Varovassa

Olemme vuoden 2022 huhtikuusta lähtien toteuttaneet kolme asiakaspulssikyselyä. Vastausmäärän trendi on ollut nouseva, mistä olemme erittäin iloisia. Kiitos kaikille pulsseihin vastanneille! Myös kaikkien väittämien keskiarvo on nousussa, ollen 2023 helmikuussa 8,82 (skaala 0-10).

Vaikka tulokset ovat olleet todella hyviä, uskomme, että asiakaspalveluamme voi parantaa edelleen ja näemme sen olevan merkittävä kilpailuetu kaltaisellemme suomalaiselle toimijalle. Kiinnitimmekin viime syksyn ja alkuvuoden kyselyiden välissä erityistä huomiota ystävälliseen palveluun. Tämä kannatti, sillä väittämä ”Palvelu on ystävällistä” sai keskiarvon 9,21, mikä on paras tulos kaikista väittämistä. Tästä kuuluu kiitos jokaiselle varovalaiselle, joka on palvellut asiakasta ystävällisesti ja parhaalla mahdollisella tavalla, mutta myös asiakkaillemme sujuvasta yhteistyöstämme.

Toinen pulssista johdettava mittari on suositteluindeksi, NPS (Net Promoter Score). NPS antaa vastauksen siihen, miten todennäköisesti asiakkaat suosittelisivat yritystä, tuotetta tai palvelua ystävilleen tai kollegoilleen. Asiakkaidemme antama suositteluindeksi on mittausajankohtina ollut 62,8 (04/2022), 57,8 (10/2022) ja 65,5 (02/2023).

Vapaissa kommenteissa on esitetty toive paremmasta kommunikoinnista, jos lähetyksen kulussa syntyy poikkeustilanne. Kiitosta olemme saaneet erityisesti nopeasta, asiantuntevasta ja ystävällisestä palvelusta. Asiakkaiden tunne on, että välitämme heistä. Nimellään palautetta saaneille varovalaisille on viesti toimitettu henkilökohtaisesti.

Otamme kehitystoiveet ja palautteenne huomioon toiminnan ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Kyselyistä saatu tieto on arvokasta jatkokehitystä varten ja näkyy entistä parempana palvelukokemuksena.

Kuluvan tilikauden ensimmäinen asiakaspulssi on käynnissä, ja siihen voi vastata 26.5.2023 asti: Linkki kyselyyn