ETS (Emissions Trading System) Euroopan maantieliikenteessä

ETS (Emissions Trading System) Euroopan maantieliikenteessä

Euroopan Unionin ilmastolain mukaan jäsenvaltioiden on tehtävä yhteisiä toimenpiteitä, jotta ilmastoneutraalius saavutetaan viimeistään vuonna 2050. Vuoteen 2030 mennessä on tavoitteena 55 prosentin nettovähennys hiilidioksidipäästöihin vuoden 1990 tasoon verrattuna.

Meriliikenteen arvioidaan aiheuttavan noin 3-4 prosenttia Euroopan unionin hiilidioksidipäästöistä. Laivanvarustamoiden tulee liittyä osaksi unionin päästökauppajärjestelmää (EU Emissions Trading System – EU ETS) 1.1.2024 alkaen.

Suurin osaan Suomen ja Euroopan välistä rahtiliikennettä kulkee osan matkasta meren yli. Laivanvarustamoiden uusiin määräyksiin pohjautuvat rahtilisät (ETS) huomioidaan lisämaksuna Euroopan rahdeissamme vuoden 2024 alusta. Ensimmäinen lisämaksu on voimassa 1.1.2024-31.3.2024, ja se arvioidaan uudestaan seuraaville vuosineljänneksille.

Lisämaksut ovat saatavissa myyntiosastoltamme kuljetustarjousten yhteydessä.