Intiasta ja Turkista peräisin olevien keraamisten laattojen lopullinen polkumyyntitulli voimaan

Yritysten, jotka tuovat keraamisia laattoja Intiasta tai Turkista, pitää maksaa lopullista polkumyyntitullia 11.2.2023 lähtien.

Tulli on voimassa viisi vuotta ja sen määrä vaihtelee eri myyjäyritysten välillä. Yrityskohtaisen polkumyyntitullin soveltaminen sekä polkumyyntitullin soveltamatta jättäminen edellyttävät pätevän kauppalaskun esittämistä.

Lisätietoja tullin sivuilta:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset
yritysneuvonta(at)tulli.fi