Joulutervehdys Varovalta

Hyvä asiakkaamme ja yhteistyökumppanimme

Vaiherikas vuosi lähestyy joulun aikaa. Vietimme tänä vuonna ilolla Varovan 75 v.-juhlavuotta. Mieleen on jäänyt monia hyviä kohtaamisia niin vanhojen kuin uusien tuttavuuksien kanssa. 75-vuotinen taival ei ole itsestään selvää suomalaiselle perheyritykselle. Siinä olemme tarvinneet asiakkaiden, henkilöstön ja eri sidosryhmien matkan varrella meille osoittamaa luottamusta. Lämmin kiitos kaikille yhteistyöstä!

Rahtilogistiikassa on eletty edelleen muutosten aikaa. Vuoden aikana voimakkaasti laskeneet valtamerirahtihinnat ja toisaalta uudistuksia tukeva vihreä siirtymä ovat vaikuttaneet kaikkien alaa seuraavien päivittäiseen tekemiseen. Digitaalisten palvelujen ja MyVarova-asiakasportaalin kasvanut suosio vahvistaa uskoa kehityksen edistämiseksi myös tulevina vuosina. Uudistamalla järjestelmiämme pääsemme entistäkin tehokkaammin keskittymään palvelutoimintaamme.

Vaihtelua on ollut nähtävissä meriliikenteen lisäksi myös muissa rahtiliikennemuodoissa. Näiden taustalla on vaikuttanut yleinen epävarmuus talouden ja geopoliittisen tilanteen kehityksestä. Resilienssiä, kestävyyttä, on kysytty varmasti niin yrityksiltä, kuin yksityishenkilöiltäkin. Tällaisina aikoina korostuu luotettavien kumppanien ja verkostojen merkitys. Kun ympärillä on epävakautta, niin tutut kontaktit vahvistavat myös omaa tekemistämme. Henkilöstön kanssa keskustellessa on yhteiseksi tavoitteeksi kirkastunut se, että pysymme entistäkin aktiivisempina palvelutehtävässämme, vaikka taloudessa eletään monella tavalla ylimenokautta. Uskomme, että pystymme siten erottautumaan tarjoamissamme palveluissa ja saavuttamaan visiomme alan parhaasta palvelukokemuksesta, niin asiakkaille, kumppaneille, kuin henkilöstölle.

Merkityksellisenä yhteistyönä myös merkkivuotemme aikana on jatkunut kumppanuus Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa. Kiusaamisen vastainen työ sekä lasten ja nuorten auttava puhelin ja chat ovat edelleen tärkeitä hankkeita ja tuntuvat puhuttelevan meistä monia. Vuonna 2024 lähdemme tässä kumppanuudessa jo viidenteen vuoteen. Jatkuvuus on mielenkiintoinen ulottuvuus myös tässä yhteistyössä.

Näiden eri aiheiden, kumppanuuksien ja uudistusten kautta suuntaamme ensi vuoteen. Nyt on kuitenkin aika ottaa joulu vastaan.

Omasta ja koko Varovan puolesta, rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta!

Yhteistyöterveisin,

Mikko Vihanto
toimitusjohtaja, Varova Oy