Kiinalainen uusivuosi – huomioi se jo nyt!

Kiinalainen uusivuosi on tärkein lomakausi Kiinassa ja yksi suurimmista kansainväliseen logistiikkaan vaikuttavista tapahtumista maailmassa. Seuraavaksi vuosi vaihtuu 1.2.2022, jolloin alkaa tiikerin vuosi. Kiinassa liikeyritykset ja tehtaat ovat suljettuina 31.1.2022-6.2.2022, osa pidempään.

Myös tavallisina aikoina kiinalainen uusivuosi aiheuttaa runsaasti paineita toimitusketjuille ja logistiikkaan, ja kehotamme joka vuosi varautumaan siihen etukäteen. Koronapandemian alusta alkaen Kiinan rahdeissa on esiintynyt konttipulaa, pidentyneitä kuljetusaikoja sekä huomattavaa rahtihintojen nousua. Näissä aiemmista vuosista poikkeavissa oloissa myös kiinalainen uusivuosi on hyvä ottaa huomioon toimitusten suunnittelussa jo normaalia aikaisemmin.

Niiden toimituksien osalta, jotka on saatava lähtemään liikkeelle ennen Kiinan lomakautta kannattaa olla pikaisesti yhteydessä tavarantoimittajiin ja varmistaa tavaran valmistumisaika. Erityisesti täysien konttien osalta on hyvä tarkistaa Varovalta rahtitilan saatavuus joko meri- tai junarahdilla.

Rautatiekuljetuksissa on vielä tällä hetkellä saatavissa rahtitilaa sekä joulu- että tammikuun lähdöille niin täysille konteille kuin kappaletavaralle. Mitä lähemmäksi kiinalaista uuttavuotta mennään, suuri Eurooppaa kohti lähtevä tavaramäärä aiheuttaa lisäkysyntää junarahdille, mikä voi myös johtaa rajaruuhkiin ja tavallista pidempiin kuljetusaikoihin.

Kiireellisimpiä toimituksia varten on vaihtoehtona lentorahti, jossa myös kannattaa huomioida ruuhkat Kiinan sisäisissä toimituksissa lentokentille ennen kiinalaista uuttavuotta.

Meri- ja rautatiekuljetusten, lentorahdin ja myynnin yhteyshenkilömme antavat tarvittaessa lisätietoja.