Konttipula aiheuttaa ruuhkaa ja nostaa hintatasoa Kiinan tuontiliikenteessä

Kiinan rahtikuljetuksissa on tällä hetkellä hyvin poikkeuksellinen tilanne. Kiinasta lähtevissä laivauksissa on pulaa erityisesti 40’ ja 40’HC konteista. Tilanteeseen ovat osaltaan vaikuttaneet koronaviruspandemiaan liittyvien suojavarusteiden ja etätyössä käytettävien laitteiden maailmanlaajuiset toimitukset. Vienti Kiinaan ei ole kasvanut samassa tahdissa, minkä vuoksi Kiinaan palaa kaikilta mantereilta vähemmän kontteja, kuin mitä sieltä lähtee.

Jatkuva kysynnän kasvu on viime aikoina johtanut rahtihintojen huomattavaan nousuun sekä meri- että rautatieliikenteessä. Varustamot ja junaoperaattorit ovat myös toistuvasti asettaneet rahdeille ruuhkalisämaksuja epätavallisen korkean kysynnän vuoksi. Pyydämme Kiinan ja Kaukoidän tuontikuljetusten asiakkaitamme huomioimaan, että rahtihinnat voivat vaihdella hyvinkin nopealla aikataululla tulevien kuukausien aikana.

Lähestyvä kiinalainen uusivuosi tuo lisää paineita toimituksiin. Ruuhkatilanne viivästyttää lähtöjä monissa satamissa ja junaterminaaleissa johtaen normaalia pidempiin kuljetusaikoihin niin täysien konttien kuljetuksessa kuin kappaletavaraliikenteessäkin.

Kiireisimpien toimitusten osalta kannattaa kysyä vaihtoehtoja Varovan lentorahdista. Lähtöjä on vielä ennen kiinalaista uutta vuotta sekä Kiinasta että Hong Kongista.

Yhteyshenkilönne Varovalla antavat tarvittaessa lisätietoja.