Liikkuvuuspaketin (Mobility Package) vaikutukset Euroopan kuljetuksiin

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketin (Mobility Package) tavoitteena on edistää reilua kilpailua kuljetusalalla, yhdenmukaistaa toimialan lainsäädäntöä ja vaikuttaa liikenneturvallisuuteen viranomaisvalvonnan kautta. Tarkoitus on myös parantaa raskaan liikenteen kuljettajien työoloja Euroopan maantieliikenteessä.

Liikkuvuuspaketin ensimmäiset osat ovat olleet voimassa jo vuodesta 2020. Näiden säännösten mukaan kuljettajat eivät saa viettää määrättyä viikoittaista lepoaikaa ajoneuvossa, vaan työnantajan on järjestettävä ja kustannettava asianmukainen majoituspaikka sosiaalitiloineen. Lisäksi kuljettajan täytyy voida palata kotimaahansa kerran kuukaudessa.

Alkuvuodesta 2022 on tulossa voimaan lisää säännöksiä. Esimerkiksi kuljettajien työvuorot tulee rekisteröidä Euroopan unionin sisämarkkinoiden tietojärjestelmään. Vuoteen 2025 mennessä tiukennetaan myös vaatimuksia rahtia kuljettavien yksiköiden ajopiirtureista, joilla seurataan kuljettajien työvuorojen pituutta. Yli 2,5 tonnia painavat pakettiautot tulevat standardien piiriin, mikä vaikuttaa myös kansainvälisiin pikakuljetuksiin.

Tarkennuksia tehdään myös kabotaasimääräyksiin, jotka säätelevät maan sisäisiä kuljetuksia vieraassa maassa rekisteröidyllä ajoneuvolla. Ajoneuvon tulee palata kerran kahdeksassa viikossa maahan, jossa se on rekisteröity. Epäselvyyttä uusissa säännöksissä aiheuttaa kabotaasisääntöjen kohta, jossa määritellään kuinka monta lastaus- tai purkupaikkaa ajoneuvolla voi olla. Alan toimijat ja järjestöt selvittävät asiaa parhaillaan.

On odotettavissa, että sääntömuutokset tulevat aiheuttamaan pulaa kuljettajista ja vaikuttamaan kaluston saatavuuteen, sekä kuljetuskustannuksiin Euroopassa. Tiedotamme asiakkaitamme, kun tiedämme vaikutuksista tarkemmin.

Lisätietoja liikkuvuuspaketista:
Traficom – EU:n liikkuvuuuspaketti 21.1.2021