REACH-tuontivalvonnan alaisten tuotteiden Taric-koodin ilmoittaminen

Euroopan unioni rajoittaa mahdollisesti haitallisten tuotteiden tuontia REACH-tuontivalvonnalla. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ravintolisät, shampoot ja kemikaalit. Jos tullinimikkeissä on mainittu REACH-asetuksen mukainen rajoitus, pitää tuonti-ilmoituksessa ilmoittaa Taric-koodi.

Pyydämme asiakkaitamme ilmoittamaan huolinnan yhteyshenkilölleen ennen Reach valvonnan alaisten tuotteiden maahantuontia, mikä ehtokoodeista kuuluu tullaukselle.

  • Y106 – Asetuksen N:o 1907/2006 liitteen XVII 2 sarakkeessa määriteltyjen REACH-rajoitusten noudattaminen
  • Y110 – Poikkeus REACH-rajoituksista asetuksen N:o 1907/2006 67.1 ja 67.2 artiklan nojalla
  • Y113 – Tuote, johon ei sovelleta asetuksen (EY) N: o 1907/2006 säännöksiä (Liite XVII)

 
Lisätietoa Tullin sivuilta:

https://tulli.fi/-/ilmoita-jatkossa-reach-tuontivalvonnan-alaisista-tuotteista-taric-koodi-tuonti-ilmoituksessa

Liite XVII löytyy asetuksen keskivaiheilta:

TIETTYJEN VAARALLISTEN AINEIDEN, SEOSTEN JA ESINEIDEN VALMISTUKSEN, MARKKINOILLE SAATTAMISEN JA KÄYTÖN RAJOITUKSET

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20221217