Saksan tieveron korotus astuu voimaan 1.12.2023

Saksan tievero nousee joulukuun 2023 alussa.

Tievero (MAUT) otettiin käyttöön Saksan liikenteessä vuonna 2005. Sen tarkoituksena on tehdä maanteiden tavaraliikenteestä ympäristöystävällisempää vähentämällä päästöjä. Tämän lisäksi tavoitteena rahoittaa liittovaltion runkotieverkon laajentamista ja ylläpitoa todellisen käytön perusteella.

Sekä saksalaiset että ulkomaiset liikennöitsijät ovat velvollisia maksamaan tieveron. Saksan kuljetusten lisäksi tieveroa veloitetaan kauttakulkuliikenteestä.

Varovan myynnin yhteyshenkilöt antavat tarvittaessa lisätietoja. Uudet tieverotaulukot ovat saatavissa asiakkaillemme 1.12.2023

Aiemmin aiheesta
30.10.2023 Saksan tieveromaksuun korotus