ADR (European Agreement concerning the lnternational Carriage of Dangerous Goods by Road)

Määräykset vaarallisten aineiden kuljettamisesta kansainvälisissä maantiekuljetuksissa Euroopan alueella