Ajokielto

1 Useissa Euroopan maissa voimassa oleva käytäntö raskaanliikenteen rajoittamiseksi mm.pyhäpäivinä. Ajokiellon aikana raskaanliikenteen ajoneuvoa ei saa kuljettaa ajokiellossa määritetyillä teillä/alueilla.
2 Poliisi tai tuomioistuin voi määrätä kuljettajalle väliaikaisen ajokiellon liikennerikkomuksien seurauksena.