Arex-yleisilmoitusjärjestelmä

Tullin tietojärjestelmä, jolla käsitellään maahan saapuvia ja maasta poistuvia tavaroita koskevia ilmoituksia. Arex –nimi muodostuu käsitteistä ”saapuminen” (arrival) ja ”poistuminen” (exit).