Break bulk

1 Irtolasti
2 Lasti jota ei ole yksiköity tai lastattu konttiin, ja joka ahdataan alukseen irrallaan.