CSC

1 (Container Service Charge) Kontin terminaali- ja käsittelykustannukset vastaanottavassa satamassa. (Käytetään myös
käsitettä THC eli terminal handling charge.)
2 (International Convention for Safe Containers) Kansainvälinen yleissopimus turvallisista konteista