DGR (Dangerous Goods Regulations)

Kansainvälisen ilmakuljetusliiton IATA:n säännöt vaarallisten aineiden kuljettamisesta lentorahtina