EmS (Emergency Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods)

Hätätilaohje laivan henkilökunnalle tulipalon ja vaarallisen aineen vuodon varalle