EMU

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden talous- ja rahaliitto