EORI (Economic Operators Registration and Identification System)

EU:n laajuinen järjestelmä taloudellisten toimijoiden rekisteröintiä ja tunnistamista varten