EU (Euroopan Unioni)

27 eurooppalaisen jäsenvaltion muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto (EU:n jäsenvaltiot)