EY (Euroopan yhteisö)

Yksi Euroopan Unionin peruspilareista
EY lakkautettiin 1.12.2009, kun Lissabonin sopimus astui voimaan ja kaikki EU:n toiminta yhdistettiin samaan organisaatioon.