Flat Rack Container (flätti)

Kontti, jossa on pohja ja päätyseinät, ei sivuseiniä eikä kattoa.