GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals)

1 Kemikaalien yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä
2 Järjestelmä luokittelee kemikaalit sisäisten ominaisuuksien perusteella ja käyttää yhdenmukaistettuja vaaraviestintäelementtejä, jotka sisältävät merkinnät ja käyttöturvallisuustiedotteet. GHS-järjestelmä tarjoaa tietoja aineiden fysikaalis-kemiallisista ominaisuuksista sekä ihmisen terveyteen ja ympäristöön kohdistuvista vaaroista. Järjestelmä edistää kemikaalien turvallista kuljetusta, käsittelyä ja käyttöä.