Huolintavastuuvakuutus

Huolitsijan vastuuvakuutus, joka vakuutusehtojen mukaisesti kattaa huolitsijan vastuun toimeksiantoa hoitaessaan virheellään tai laiminlyönnillään toimeksiantajalle aiheuttamasta vahingosta. Vakuutus ei ole lakisääteinen muuten kuin ilmakuljetusten osalta eikä välttämättä koske kolmannelle osapuolelle aiheutuneita vahinkoja.