ICAO-TI (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air)

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) julkaisemat vaarallisten aineiden ilmakuljetusta koskevat tekniset määräykset