IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code)

Vaarallisten aineiden merikuljetussäännöstö eli IMDG-koodi