Incoterms

Kansainvälisen kauppakamarin laatima sääntökokoelma, joka selventää ja määrittelee ulkomaankaupassa tavallisimpien toimituslausekkeiden sisällön.