Käyttöturvatiedote / käyttöturvallisuustiedote (Material Safety Data Sheet)

Kemikaalilainsäädännön ympäristölle vaarallisen kemikaalin markkinoille tuojalta edellyttämä seikkaperäinen selvitys kemikaalin ominaisuuksista. Käyttöturvallisuustiedotteen tulee olla onnettomuuksien varalta nopeasti saatavilla, sillä siinä mainitaan kemikaalin ominaisuuksien lisäksi onnettomuudessa tarvittavia ensihoito, yms. toimenpiteitä.