Kenttävuokra

Vuokra, jota maksetaan satamaoperaattorille kuljetusyksiköstä, jota säilytetään sataman alueella.