Konossementti, (B/L)

Laivakuljetuksessa käytettävä tavaran hallintaan oikeuttava kuljetusasiakirja