MARPOL (International Convention for the Prevention of Pollution from Ships)

Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi