MSDS (Material Safety Data Sheat)

1 Käyttöturvallisuustiedote
2 Kemikaalin valmistajan, maahantuojan, jakelijan tai muun toiminnanharjoittajan, joka vastaa kemikaalin markkinoille saattamisesta, on laadittava ammattikäyttöön tarkoitetusta kemikaalista käyttöturvallisuustiedote ja toimitettava se kemikaalin vastaanottajalle (REACH-asetus (EY) N:o 1907/2006).