N.O.S. (Not Otherwise Specified)

Tarkemmin määrittelemättömien vaarallisten aineiden kuljetuksissa käytettävä kuljetusnimeä määrittelevä termi, jonka yhteydessä vaaditaan useimmiten kuljetettavan aineen tekninen nimi.