NCTS (New Computerised Transit System)

1 Sähköinen passitusjärjestelmä
2 NCTS-järjestelmässä asiakas antaa passitusilmoituksen Tullille joko sähköisesti EDI-sanomalla tai SAD-lomakkeella paperi-ilmoituksena.