Pakkausryhmä

Vaaralliset aineet on jaoteltu kolmeen pakkausryhmään, jotka ilmaisevat aineen vaaraallisuuden asteen. Pakkausryhmä I erittäin vaaralliset aineet, pakkausryhmä II keskivaaralliset aineet ja pakkausryhmä III vähäistä vaaraa aiheuttavat aineet.