Pilkutus

Luovutusmerkintä väliaikaisen varaston kirjanpidossa