Rail Baltica

Vuoteen 2020 saakka kestävä Euroopan unionin osittain suunnitteluvaiheessa oleva suuri liikennehanke, jolla on tarkoitus luoda noin 1200 kilometrin pituinen, nopea ratayhteys Tallinnasta Baltian maiden läpi Puolan Varsovaan.