RID-määräykset

Vaarallisten aineiden kansainvälisissä rautatiekuljetuksissa noudatettavat määräykset