SAD-lomake (Single Administrative Document)

1 Yhtenäisasiakirja
2 Virallinen malli kirjalliselle tulli-ilmoitukselle