SADT (Self-accelerating decomposition temperature)

1 Itsekiihtyvä hajoamislämpötila
2 Alhaisin lämpötila, jossa aineen hajoaminen voi tapahtua kuljetukseen käytetyssä pakkauksessa.