SDR, Special Drawing Right

1 Erityisnosto-oikeus
2 Kansainvälisen valuuttarahaston luoma laskenta- tai mittayksikkö. Valuuttakori samaan tapaan kuin esim. ECU.
3 Käytetään mm. kansainvälisissä kuljetuksissa vahingonkorvausmäärien laskemisessa.