Short shipped

Konossementin merkintä joka ilmaisee, että tavaraa puuttuu tai osa konossementtiin merkityistä tavaroista on jäänyt laivasta pois.