SOLAS (Safety Of Life At Sea)

Kansainvälinen sopimus, jossa määritetään laivanrakennusta, laitteistoa ja alusten toimintaa koskevat vähimmäisvaatimukset.