SQAS (Safety and Quality Assessment System)

Järjestelmä, jolla arvioidaan logistiikkapalveluja tarjoavien yritysten ja kemikaalitoimittajien laatua ja turvallisuutta yhdellä standardilla kyselylomakkeella riippumattoman arvioijan toimesta.