T2L

Jos tavaroiden yhteisöasemasta on esitettävä todistus, se tehdään T2L-asiakirjalla (SAD-lomakkeen kappale 4) tai asianmukaisesti täytetyllä kauppalaskulla tai kuljetusasiakirjalla, joka koskee ainoastaan yhteisötavaroita, ja johon merkitään tunnus T2L.