Tilastointi

Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden sekä Suomen ja kolmansien maiden välisen tavarakaupan määrien kerääminen tullausjärjestelmän ja Intrastat -järjestelmän avulla.