Tilavuusehto

Lauseke, jolla määritellään rahdituspainon laskukaava.
Esim. autokuljetuksen tilavuusehto on 1 m3 = 333 kg ja lentokuljetuksien 1 m3 = 167 kg.