Toimitusehto

Myyjän ja ostajan välinen sopimus kustannusten ja vastuun jakamisesta (Incoterms 2010)