TSD – Temporary Storage Declaration

EU-sataman kautta saapuville tullaamattomille kappaletavarayksiköille tulee tehdä joko uusi TDS-ilmoitus, tullaus tai passitus, jotta yksiköt saadaan satamassa siirrettyä tuloterminaalista purkuterminaaliin.