Ulkoinen jalostus

Tullimenettely, joka mahdollistaa sen, että yhteison tullialueelta väliaikaisesti jalostustoimintoja varten viedyistä yhteisötavaroista valmistetut tuotteet voidaan luovuttaa vapaaseen liikenteeseen kokonaan tai osittain tuontitulleitta.